Biblický príhovor – 1. nedeľa po Zjavení

Biblický príhovor na dnes, 1. nedeľu po Zjavení si pre vás pripravila slovo Božie sestra farárka Mgr. Anna Debnárová z CZ ECAV Budimír.

Môže sa Vám ešte páčiť...