Biblický príhovor – 4. nedeľa po Zjavení

Na 4. nedeľu po Zjavení si pre nás pripravil biblický príhovor evanjelický a. v farár Mgr. Radoslav Grega, z CZ ECAV Opiná.

Môže sa Vám ešte páčiť...