Evidencia členov zboru

Evidencia členov zboru

Vážení bratia a milé sestry,
na základe rozhodnutia zborového presbyterstva, sme sa rozhodli aktualizovať
evidenciu členov nášho cirkevného zboru. V tejto súvislosti Vás prosíme o nové
vypísanie EVIDENČNÉHO LISTU člena CZ ECAV Budimír.

Tlačivá nájdete pri východe z chrámu Božieho alebo na internetovej stránke CZ ECAV Budimír

Evidenčný list

Vopred Vám srdečne ďakujeme za ochotu a spoluprácu!

Predsedníctvo CZ ECAV Budimír

Môže sa Vám ešte páčiť...