Cirkevný príspevok na rok 2023

Milí členovia cirkevného zboru, bratia a sestry!

Uznesením zborového konventu zo dňa 26. 2. 2023 bola jednomyseľne schválená nová výška cirkevného príspevku. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale súvisí so zvýšenými nákladmi na energie, ktoré sa nevyhýbajú ani cirkevným zborom. Uvedomujeme si, že výška cirkevného príspevku môže byť pre niektoré rodiny zaťažením pravidelného rozpočtu, preto je možné platbu vykonať aj v splátkach počas celého kalendárneho roka.

Veríme, že toto rozhodnutie prijmete s porozumením.

Výška cirkevného príspevku stanovená zborovým konventom je:

  • 30,- €/ dospelá osoba
  • 20,- €/ deti a študujúci

Číslo bankového účtu cirkevného zboru:

IBAN: SK20 6500 0000 0000 2032 4598

Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte cirkevný príspevok (napr: 4)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, ulica

Na rovnaké číslo účtu môžete zasielať aj milodary.

Do správy pre prijímateľa uveďte vaše meno i účel daru.

„Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“

2. Korintským 9, 7

Môže sa Vám ešte páčiť...