Aktivity

Na Stránke sa momentálne pracuje

Pravidelné aktivity v CZ ECAV Budimír

Besiedka:
každú nedeľu počas služieb Božích o 9:00 v zborovej miestnosti CZ Budimír

Konfirmandi:
piatok o15:00 v zborovej miestnosti CZ Budimír

Dorast:
piatok o 17:00 v zborovej miestnosti CZ Budimír

Mládež:
nedeľa o 17:00 v zborovej miestnosti CZ Budimír

Stretnutie rodín:
každú 3. nedeľu v mesiaci o 15:30 v zborovej miestnosti CZ Budimír

Detské služby Božie
Služby Božie pre seniorov