Besiedka

Besiedka je každú nedeľu počas služieb Božích o 9:00 v kostole CZ ECAV Budimír,
mimo školských prázdnin

Všetky deti sú srdečne vítané.