Besiedka

Besiedka je každú nedeľu počas služieb Božích o 9:00 v zborovej miestnosti CZ ECAV Budimír .
mimo školských prázdnin

NA STRÁNKE SA MOMENTÁLNE PRACUJE