Biblická hodina

Biblické hodiny bývajú počas slávnostnej časti cirkevného roka od Adventu po sviatok Svätej Tojice
v matkocirkvi a jednotlivých filiálkach.


Rozpis biblických hodín od januára do júna 2020

1. týždeň

Utorok – 28. 1., 11. 2., 25. 2., 10. 3., 24. 3., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6.
17:00 – Beniakovce
18:00 – Rozhanovce

Streda – 29.1. 12. 2., 26. 2., 11. 3., 25. 3., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6.
18:00 – Budimír

2. týždeň

Utorok – 4. 2., 18. 2., 17. 3., 31. 3., 28. 4., 12. 5., 26. 5.
17:00 – Kráľovce
18:00 – Bretejovce

Streda – 5. 2., 19. 2., 18. 3., 1. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5.
18:00 – Chrastné