Detské služby Božie

Detské služby Božie sú každú 1. nedeľu v mesiaci v Ev. a. v. chráme Božom v Budimíre

NA STRÁNKE SA MOMENTÁLNE PRACUJE