Konfirmácia

Aký význam má konfirmácia?

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstenej mládeže medzi dospelých členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Musia byť splnené dva predpoklady:
1. osobné vyznanie viery
2. priznanie sa ku krstnej zmluve

Samotná konfirmačná výučba trvá 2. roky, na ktorú sa väčšinou prihlasujú deti po dovŕšení 12. roku života. Na výučbu sa môžu prihlásiť aj dospelí. Podmienkou je byť pokrstený. Konfirmandi zložením skúšky a osobným vyznaním viery pred celým spoločenstvom preberajú zodpovednosť za svoj duchovný život, zároveň môžu pristupovať k sviatosti Večere Pánovej a plnohodnotne sa spolupodieľať na duchovnom živote cirkevného zboru.

Prihlaska_konf

Stretnutia konfirmandov:

každý piatok o 15:00
v zborovej miestnosti CZ ECAV Budimír