Misijné popoludnia

Misijné popoludnia bývajú každú 1. nedeľu v mesiaci o 15:00 hodine striedavo v Ev a. v. chráme Božom Budimír, Ev a. v. modlitebni v Beniakovciach a v Spoločnom chráme Božom CZ ECAV Budimír a Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Rozhanovciach

NA STRÁNKE SA MOMENTÁLNE PRACUJE