Ekumenický vianočný koncert

Srde Srdečne Vás pozývame na Vianočný ekumenický koncert,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. decembra 2019 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Budimíri o 15.00 hod.

Účinkujú:
Spevokol PENIÉL – CZ ECAV na Slovensku Michalovce
Zbor CHALEDRO – Rím. kat.farnosť Lemešany
Spevácka skupina Ploščan – Ploské
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Lastomír
Zbor pri Kostole Povýšenia sv. Kríža Budimír

Môže sa Vám ešte páčiť...