Biblický príhovor k 6. nedeli pôstnej – Kvetnej nedeli

Milí bratia, milé sestry,
aj v tomto neľahkom čase Vás chceme povzbudiť Božím slovom a preto pre Vás prinášame ďalší biblický príhovor, od našej zborovej farárky Anny Debnárovej, ktorý si budete môžete pozrieť v nedeľu – Kvetnú nedeľu – 5. apríla 2020

Môže sa Vám ešte páčiť...