Biblický príhovor k 4. nedeli pôstnej

Prinášame Vám Biblický príhovor k 4. nedeli pôstnej z CZ ECAV Budimír od sestry zborovej farárky
Mgr. Anny Debnárovej.

Môže sa Vám ešte páčiť...