Biblický príhovor pri príležitosti Pamiatky reformácie

Martin Luther pribitím 95. téz na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu 31. októbra 1517 spustil beh dejín, ktorý ovplyvnil smerovanie a vývoj celej Európy. Nechcel vytvoriť novú cirkev, ani nové hnutie. Chcel poukázať na veci, ktoré sa dostali do cirkvi a neboli podložené Písmom Svätým. V tento deň, pred 503 rokmi začala reformácia a dnes si ju pripomenieme biblickým príhovorom z pera evanjelickej a. v. farárky Mgr. Anny Debnárovej.

Môže sa Vám ešte páčiť...