Biblický príhovor k 2. slávnosti veľkonočnej

Na pondelok 13. apríla 2020 – 2. slávnosť veľkonočnú sme pre Vás pripravili biblický príhovor z pera našej zborovej farárky Anny Debnárovej.

Môže sa Vám ešte páčiť...