Svätá Trojica

Bože mocný, Otče svätý,
prijmi ľud svoj hriechom jatý,
keď o lásku, milosť prosí,
daj z nej, hoc jak kvapku rosy.
Nekáraj nás, že sme vlažní,
Ty sám v chladných srdciach zažni
oheň viery i nádeje,
nech sa v šťastí tvár usmeje.

Kriste dobrý, Synu Boží,
Tvoja láska nám osoží.
Prútom svojím netresci nás,
ale zaklop, nech znie Tvoj hlas.
Už Ti srdcia otvárame,
vstúp, len v Tebe nádej máme,
že nás zastrieš bielym rúchom,
obohatíš svojím Duchom.

Duchu Svätý, ohňom prepáľ,
prúd života čo vytekal
z hĺbok pravdy Tvojho slova,
v svete chladne už pozvoľna.
Ohrej ho zas žiarou lásky,
obnov naše ľudské zväzky,
aby vták nad zemou novou
lietal s vetvou olivovou. Amen.

Ján Klátik

Môže sa Vám ešte páčiť...