Biblický príhovor na 17. nedeľu po Svätej Trojici

Druhá vlna pandémie koronavírusu priniesla aj do nášho cirkevného zboru nové opatrenia, ktoré limitujú počet ľudí, priamo účastných na službách Božích na 50. Preto sme pre vás nahrali biblický video príhovor (nedeľnú kázeň) na 17. nedeľu po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme. Pozrieť si ju budete môcť na zborovom youtube kanály. Prajeme všetkým požehnanú nedeľu.

Môže sa Vám ešte páčiť...