Biblický príhovor na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Prinášame vám ďalší zo série biblických príhovorov. Na 20. nedeľu po Svätej Trojici nám poslúžila Slovom Božím Mgr. Anna Debnárová, evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír. Cesta, po ktorej ideme je plná obmedzení, prekážok, problémov, ale s Pánom Bohom je isté, že ju všetci zvládneme.

„ Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony; ktorí chodia v zákone Hospodinovom! Blahoslavení, čo sa pridŕžajú Jeho svedectiev a hľadajú Ho celým srdcom; Ž 119, 1 – 2

Môže sa Vám ešte páčiť...