Biblický príhovor – 1. slávnosť vianočná

Sviatočné slovo na 1. slávnosť vianočnú si pre nás pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová, z CZ ECAV Budimír

Môže sa Vám ešte páčiť...