Biblický príhovor na 18. nedeľu po Svätej Trojici

Pokoj, tak dôležitý pre nás všetkých, je nosnou témou video kázne na 18. nedeľu po Svätej Trojici od našej zborovej farárky Anny Debnárovej. Pozrieť si ju môžete na našom zborovom videokanály v nedeľu 11. októbra 2020.

Môže sa Vám ešte páčiť...