Biblický príhovor na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roku

Na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roku, 8. novembra 2020 nám slovom Božím poslúžila evanjelické a. v. farárka Anna Debnárová. Základom kázne bol biblický verš z knihy Žalmov 4, 9: „V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne.“ Pozrieť si ho budete môcť na zborovom YouTube kanály v nedeľu 8..11. 2020.

Môže sa Vám ešte páčiť...