Biblický príhovor na 1. slávnosť vianočnú

Môže sa Vám ešte páčiť...