Pohrebný príhovor

Prinášame vám zvesť slova Božieho z poslednej rozlúčky s našou zosnulou spolusestrou Kvetoslavou Sabolovou.

Môže sa Vám ešte páčiť...