Biblický príhovor – 3. adventná nedeľa

Na 3. adventnú nedeľu sa nám prihovorí so zvesťou slova Božieho brat farár Mgr. Radoslav Grega z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Opiná.

Môže sa Vám ešte páčiť...