10. výročie posvätenia spoločného chrámu Božieho

Slávnostné služby Božie

V 15. nedeľu po Sv. Trojici, sme prežili Pánom Bohom požehnané chvíle pri 10. výročí pamiatky posvätenia spoločného chrámu Božieho reformovaných kresťanov a evanjelikov a. v. v Rozhanovciach.

Slávnostnými hosťami boli manželia Meňkyovci. Zvesťou Božieho slova poslúžila sestra farárka z Reformovanej kresťanskej cirkvi z Lastomíra, Mária Meňkyová.

Slávnosť umocnilo vystúpenie detí, ale aj spevokolu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rôznymi spôsobmi podieľali na tejto slávnosti.

Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!

Žalm 133, 1

Nazrite spolu s nami do histórie príprav, stavby a posviacky spoločného Chrámu Božieho v Rozhanovciach, ktorého 10. výročie pamiatky posvätenia sme si v nedeľu 25.9.2022 pripomenuli a Pánu Bohu ďakovali za Jeho požehnanie.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rôznymi spôsobmi podieľali na príprave tohto slávnostného dňa a s vďakou pred Pánom Bohom myslíme aj na tých, ktorí nás už predišli do večnosti.

Soli Deo Gloria!

Galéria so služieb Božích

Môže sa Vám ešte páčiť...