Biblický príhovor – Nedeľa po Deviatniku

Na dnešnú nedeľu po Deviatniku si pre nás pripravila výklad slova Božieho zborová farárka Mgr. Anna Debnárová z CZ ECAV Budimír.

Môže sa Vám ešte páčiť...