Príprava ku konfirmácii

Príprava ku konfirmácii

Prijímame prihlášky

do 1. ročníka

PRÍPRAVY KU KONFIRMÁCII

pre žiakov, ktorí sú narodení v roku 2010 a 2011,
resp. pre tých, ktorí budú v šk. roku 2022/2023
navštevovať 7. ročník ZŠ,
prípadne aj starších.

Prvé stretnutie prihlásených bude v piatok, 30. 9. 2022, o 15.00 hod.
v chráme Božom v Budimíre.

Ev. a. v. farský úrad CZ ECAV Budimír

Môže sa Vám ešte páčiť...